فید RSS

هیچ فید RSS اضافه نشده است

سیستم حضور و غیاب 

جستجوی پیشرفته
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید 09193765004

  قابلیت تعریف 1000 اثر انگشت ،کارت و رمز عبور مجهز به شبکه و USB حافظه تردد 100/000 عدد همراه یک سال گارانتی و پشتیانی همراه با نرم افزار محاسبه کارکرد و حقوق و دستمزد رایگان

  تماس بگیرید 09193765004
  ارزان شد!
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید 09193765004

  قابلیت تعریف 1500 چهره ، 2000 اثر انگشت ، کارت و رمز عبور مجهز به شبکه و USB حافظه تردد 80/000 عدد همراه یک سال گارانتی و پشتیانی همراه با نرم افزار محاسبه کارکرد و حقوق و دستمزد رایگان

  تماس بگیرید 09193765004
  ارزان شد!
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید 09193765004

  قابلیت تعریف 3000 اثر انگشت ، 10/000 کارت و رمز عبور مجهز به شبکه و USB حافظه تردد 100/000 عدد همراه یک سال گارانتی و پشتیانی همراه با نرم افزار محاسبه کارکرد و حقوق و دستمزد رایگان

  تماس بگیرید 09193765004
  ارزان شد!
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید 09193765004

  قابلیت تعریف 300 چهره ، 300 کارت و رمز عبور مجهز به شبکه و USB قابلیت کنترل دسترسی ( خروجی رله)

  تماس بگیرید 09193765004
  ارزان شد!
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید 09193765004

  قابلیت تعریف 1000 اثر انگشت، 1000 کارت و رمز عبور مجهز به شبکه و USB و باتری داخلی حافظه تردد: 100/000 عدد رم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد رایگان

  تماس بگیرید 09193765004
  ارزان شد!